Destek
Asistanı
Asistan

Obezitede Kronik Hastalık ve Beslenme İlişkisi

Obezitede Kronik Hastalık ve Beslenme İlişkisi

Artan enerji alımı ve fiziksel aktivite azalması obeziteye neden olan faktörlerdendir. Obezite vücut yağları ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken vücut ağırlığı esas alınır.

Beden kitle indeksi 25.0-29.9 arası hafif şiman, 30.0-34.9 arası 1. Derece şişman, 35.0-39.9 arası 2. Derece şişman ve 40< olması 3. Derece yani morbid obez olarak adlandırılır.

Birinci derece yani hafif şişmanlık orta derece sağlık riski taşımaktadır fakat 3.derece şişmanlıkta, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, diyabet(şeker hastalığı) gibi riskler taşımaktadır.

Vücutta Yağ Dağılımı

Yağların daha çok vücudun üst bölümünde yani abdominal bölgede biriktiği elma tipi şişmanlık; hipertansyon, koroner kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar ve Tip 2 diyabet için daha büyük tehlike yaratmaktadır.

Yağ dağılımının uyluk ve kalçada olması jinoid tip elma tipi şişmanlık olarak tanımlanmaktadır. Bölgesel yağ dağılımı genetik olarak erkek ve kadınlarda farklılık gösterir. Android veya elma tipi şişmanlık erkeklerde daha çok görülürken armut tipi yani jinoid şişmanlık kadınlarda sık görülmektedir.

Bel/Kalça oranı

Bel kalçaa oranı erkeklerde 0.90< ve kadınlarda 0.85< olması abdominal yağ birikiminin yani android tip şişmanlığın tanımlanmaası amacıyla kullanılır. Bu kişilerde hastalık riski yüksektir.

Dünya Sağlık Örgütü 2008’e göre

Dünyada yaklaşık 1,5 milyar yetişkin hafif şişman (BKI25<) 200 milyondan fazla erkek ve yaklaşık 300 milyondan fazla kadının obez (BKI 30<) olduğu bildirilmiştir.

TURDEP II 2010 a göre,

Obezite prevalansı %32, 12 yılda diyabet sıklığı %90, obezite sıklığı %44 artmıştır. Erkeklerde kilo fazlalığının, kadınlarda ise obezitenin daha yaygın olduğu görülmüştür.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008’e göre kadınların ortalama BKI’Sİ 26,7’dir. %58’inin BKI’si 25.0’ın üzerinde, %24’ünün BKI’si en az 30’dur.

 Bu veriler de dikkate alınarak, kilo probleminiz sizlere hastalık getirmeden önce sağlıklı bir yaşama adım atın. Unutmayın obezite kaderiniz değildir.

Sağlıkla kalın…

Yukarı